Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4884/QĐ-BNN-PCTT

4884/QĐ-BNN-PCTT

v/v công bố thủ tục HC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phòng chống thiên tai

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT