Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4949/2022/BNN-TCLN

4949/BNN-TCLN

V/v trả lời kiến nghị cử tri tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT