Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4967/BC-BNN-TCTL

4967/BC-BNN-TCTL

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Thủy lợi

Báo cáo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT