Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4972/QĐ-BNN-BVTV

4972/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

Bảo vệ thực vật

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT