Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4991/QĐ-BNN-TTr

4991/QĐ-BNN-TTr

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thanh tra

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT