Skip Ribbon Commands
Skip to main content

501/2022/CN-MTCN

501/CN-MTCN

V/v đăng tải thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi( Chế phẩm sinh học PROBAC-G, chế phẩm sinh học PROZYME-G và chế phẩm sinh học PSB-G PRO của Công ty TNHH phát triển công nghệ môi trường Gia Hưng)

Chăn nuôi

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTống Xuân ChinhPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT