Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5035/BNN-VPĐP

5035/BNN-VPĐP

Góp ý kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT