Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5039/QĐ-BNN-HTQT

5039/QĐ-BNN-HTQT

QĐ Phê duyệt dự án Thúc đẩy và mở rộng nông lâm kết hợp theo hương thị trường và các giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc Việt Nam do Trung tâm Nông lâm Thế giới tài trợ

Hợp tác quốc tế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT