Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5063/QĐ-BNN-CBTTNS

5063/QĐ-BNN-CBTTNS

Thành lập tổ biên tập sửa đổi ,bổ sung TT số 04/2015/TT-BNNPTNT.....trong lĩnh vực NN, LN và TS

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT