Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5187/QĐ-BNN-VP

5187/QĐ-BNN-VP

Ban hành Quy chế Quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT