Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5199/QĐ-BNN-TCCB

5199/QĐ-BNN-TCCB

Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức (kết quả tuyển dụng công chức,gồm 12 thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức của Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật năm 2020)

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT