Skip Ribbon Commands
Skip to main content

52/2022/GCN-CN-TACN

52/GCN-CN-TACN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia)

Chăn nuôi

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT