Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5243/QĐ-BNN-KTHT

5243/QĐ-BNN-KTHT

Quyết định về việc phê duyệt tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Kinh tế hợp tác và PTNT

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT