Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5245/QĐ-BNN-TCLN

5245/QĐ-BNN-TCLN

Phê duyệt quy trình nội bộ mới; quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT