Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5246/QĐ-BNN-TCLN

5246/QĐ-BNN-TCLN

Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT