Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5265/BNN-TCTL

5265/BNN-TCTL

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT