Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5272/QĐ-BNN-TCCB

5272/QĐ-BNN-TCCB

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức(vòng 2) vào Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Bộ

Tổ chức cán bộ

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT