Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5307/QĐ-BNN-KHCN

5307/QĐ-BNN-KHCN

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phiên bản 2.0

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT