Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5378/QĐ-BNN-PCTT

5378/QĐ-BNN-PCTT

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ NN và PTNT

Phòng chống thiên tai

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT