Skip Ribbon Commands
Skip to main content

541/QĐ-BNN-TCCB

541/QĐ-BNN-TCCB

về việc công nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Thi đua - khen thưởng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT