Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5428/QĐ-BNN-TCCB

5428/QĐ-BNN-TCCB

Ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chínhnăm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT