Skip Ribbon Commands
Skip to main content

543/QĐ-BVTV-KH

543/QĐ-BVTV-KH

v/v công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Quý DươngPhó cục trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân DươngPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT