Skip Ribbon Commands
Skip to main content

545/QĐ-BNN-TCCB

545/QĐ-BNN-TCCB

Về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Thi đua - khen thưởng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT