Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5480/QĐ-BNN-KTHT

5480/QĐ-BNN-KTHT

Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020

Kinh tế hợp tác và PTNT

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT