Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5538/BNN-XD

5538/BNN-XD

V/v cam kết bố trí vốn đối ứng dự án ICRSL

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh

NỘI DUNG CHI TIẾT