Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5722/BNN-PCTT

5722/BNN-PCTT

Khẩn trương xử lý các sự cố đê điều và tăng cường công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT