Skip Ribbon Commands
Skip to main content

586/BNN-QLDN

586/BNN-QLDN

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, chi tiêu giám sát và thực hiện công bố thông tin năm 2019

Quản lý doanh nghiệp

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTĐặng Vũ TrânPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT