Skip Ribbon Commands
Skip to main content

59/2022/GCN-CN-TACN

59/GCN-CN-TACN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận ( Công ty Cổphần Chứng nhận và Giám định Saigoncert)

Chăn nuôi

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT