Skip Ribbon Commands
Skip to main content

59/2022/QĐ-TCLN-KH&HTQT

59/QĐ-TCLN-KH&HTQT

Chỉ định tổ chức chứng nhận keo dán gỗ(Trung tâm Kiểm nghiệm và công nhận chất lượng TQC)

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTBùi Chính NghĩaTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT