Skip Ribbon Commands
Skip to main content

591/QĐ-BNN-KH

591/QĐ-BNN-KH

QĐ bãi bỏ các QH về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khói lương, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT

Kế hoạch

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT