Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5990/BNN-TCCB

5990/BNN-TCCB

Triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ

Tổ chức cán bộ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng GiangVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT