Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6067/BNN-TH

6067/BNN-TH

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016

Công nghệ thông tin

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh

NỘI DUNG CHI TIẾT