Skip Ribbon Commands
Skip to main content

615/2022/QĐ-BNN-TTr

615/QĐ-BNN-TTr

Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT