Skip Ribbon Commands
Skip to main content

62/GCN-TT-KTHT

62/GCN-TT-KTHT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT