Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6372/BNN-XD

6372/BNN-XD

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác trồng rừng thay thế các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ NN và PTNT quản lý đầu tư

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT