Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6483/BNN-KH

6483/BNN-KH

Thu thập thông tin về mô hình tiêu biểu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT