Skip Ribbon Commands
Skip to main content

66/QĐ-BNN-TCCB

66/QĐ-BNN-TCCB

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Bộ

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT