Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6696/BNN-KH

6696/BNN-KH

Xuất DTQG hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TámThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT