Skip Ribbon Commands
Skip to main content

67/BNN-KHCN

67/BNN-KHCN

xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT