Skip Ribbon Commands
Skip to main content

674/QĐ-BNN-KHCN

674/QĐ-BNN-KHCN

phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia “Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn”

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT