Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6767/BNN-HTQT

6767/BNN-HTQT

V/v tham gia dự án ODA hợp tác với CHLB Đức

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT