Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6785/BNN-TY

6785/BNN-TY

V/v phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật

Thú y

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TámThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT