Skip Ribbon Commands
Skip to main content

679/TT-KHTH

679/TT-KHTH

V/v hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 111/TT-KHTH ngày 02/7/2021

Trồng Trọt

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT