Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6883/BNN-KHCN

6883/BNN-KHCN

V/v cung cấp thông tin về hiện trạng chất thải nhựa phát sinh của lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT