Skip Ribbon Commands
Skip to main content

693/QĐ-BNN-VP

693/QĐ-BNN-VP

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT