Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6935/BNN-TTr

6935/BNN-TTr

v/v tổng hợp thực trạng dự án đầu tư xây dựng để lập Kế hoạch thanh tra năm 2018

Thanh tra

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtChánh Thanh tra

NỘI DUNG CHI TIẾT