Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6936/BNN-TTr

6936/BNN-TTr

v/v tổng hợp thực trạng các đề tài, dự án KHCN đề lập Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ

Thanh tra

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtChánh Thanh tra

NỘI DUNG CHI TIẾT