Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6989/BNN-VPĐP

6989/BNN-VPĐP

v/v trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng)

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT