Skip Ribbon Commands
Skip to main content

70/22/GCN-TT-KHTH

70/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Công ty Cổ phần Chứng nhận Quản lý và Chất lượng sản phẩm GreenCert)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT