Skip Ribbon Commands
Skip to main content

711/BNN-TTr

711/BNN-TTr

V/v nắm tình hình, báo cáo việc sd tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019

Thanh tra

Tờ trình

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn TiếnQ. Chánh Thanh tra

NỘI DUNG CHI TIẾT